Pełnomocnictwo do Polski – 727-538-4171 – Adwokat Agnieszka Piasecka

Apostille, Notary, Polish, Polski, Notariusz, Pełnomocnictwo, Power of Attorney, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka
This image has an empty alt attribute; its file name is Agnieszka-Piasecka-Main-Menu-Polish-Attorney.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Agnieszka-Piasecka-Polish-Menu-Polish-Attorney.png

Pełnomocnictwo do Polski i Apostille – Adwokat Agnieszka Piasecka, Floryda, USA 727-538-4171

Agnieszka Piasecka jest adwokatem i notariuszem w stanie Floryda. Może pomóc Ci w przygotowaniu i notaryzacji dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictw, aktów przenoszących własność nieruchomości, tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds osobiście lub online (przez Internet).

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu na większości dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: aktów przenoszących własność nieruchomości tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds, twoja fizyczna obecność na Florydzie nie jest konieczna, ale musisz być obywatelem USA i potwierdzić, że chcesz, aby akt notarialny został wykonany przez notariusza na Florydzie i zgodnie z ogólnym prawem tego stanu.

Aby umówić się na spotkanie w celu przygotowania i notaryzacji dokumentów prawnych na Florydzie, w tym pełnomocnictwa lub deed, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Pytania i odpowiedzi

Muszę sprzedać mój dom w Polsce, ale nie mogę tam polecieć osobiście. Czy mogę upoważnić mojego brata, który mieszka w Polsce, aby przeprowadził sprzedaż i podpisał za mnie stosowne dokumenty przed notariuszem w Polsce? Czy mogę to załatwić na Florydzie i do kogo powinienem się zwrócić?

Tak, może Pan udzielić na Florydzie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w Polsce lub do jakichkolwiek innych czynności prawnych w Polsce. Pełnomocnictwo takie można sporządzić od razu w języku polskim przed tutejszym notariuszem na Florydzie bez konieczności powrotu do kraju. Zalecam zawarcie w tym pełnomocnictwie szczegółowych konkretnych informacji, których zwykle wymagają polscy notariusze przy transakcji sprzedaży nieruchomości. W celu ustalenia, jakie informacje powinny być wyszczególnione w polskim pełnomocnictwie zalecam skonsultować się z adwokatem znającym prawo polskie. Moja kancelaria może pomóc w przygotowaniu takiego pełnomocnictwa. Natomiast forma pełnomocnictwa powinna być zgodna z formą wymaganą do pełnomocnictwa na Florydzie. Jeżeli pełnomocnictwo ma być użyte na terenie Polski do sprzedaży nieruchomości, będzie Pan dodatkowo potrzebował do tego pełnomocnictwa klauzulę apostille, uwiarygodniającą uprawnienia notariusza. O wydanie klauzuli/certyfikatu apostille występuje się w stanie, w którym notaryzowane zostało pełnomocnictwo. Certyfikat apostille do notaryzowanego dokumentu wydawany jest bowiem przez organ stanowy w danym stanie. Na Florydzie organem wydającym klauzulę apostille jest Departament Stanu. Apostille to międzynarodowa klauzula używana powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Ta klauzula wygląda różnie w poszczególnych krajach i stanach. Stan Florydy wydaje ją na osobnej stronie w formie certyfikatu, na specjalnym papierze zabezpieczonym przed kopiowaniem. Dokument opatrzony certyfikatem apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji. Uzyskanie certyfikatu apostille drogą pocztową na Florydzie trwa obecnie około 5 tygodni, pomimo że przed pandemią można było go uzyskać w ciągu 10 dni. Nie ma możliwości uzyskania tego dokumentu drogą pocztową w trybie przyspieszonym, należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Jedyna możliwość szybszego załatwienia sprawy to zgłoszenie się po ten certyfikat osobiście w Tallahassee. Wówczas można go uzyskać w tym samym dniu. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony certyfikatem apostille, należy wysłać do Polski najlepiej pocztą kurierską lub zwykłą pocztą z numerem umożliwiającym śledzenie przesyłki. Poprawnie sporządzone i notaryzowane pełnomocnictwo opatrzone klauzulą apostille pozwoli Panu uniknąć konieczności podróży do Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.

Ze względu na naszą trudną sytuację finansową, musimy wraz z mężem sprzedać dom, aby móc spłacić długi i wynająć mniejsze mieszkanie. Dom jest zapisany w akcie notarialnym na nas obojga. Konieczny jest zatem podpis mojego męża na dokumentach sprzedaży domu i tu zaczyna się kłopot. Mąż jest bowiem po wylewie i nie można się z nim porozumieć. Nie jest w stanie samodzielnie podpisać się, ani też swobodnie rozmawiać. Dodatkowo, mąż nie zawsze rozumie co się wokół niego dzieje, nie mówiąc już o zrozumieniu dokumentów prawnych. Potrzebuję, aby mąż wystawił mi pełnomocnictwo do wszystkich czynności prawnych, w tym do sprzedaży domu, załatwiania spraw w banku oraz spraw ubezpieczeniowych i emerytalnych, gdyż bez upoważnienia ze strony męża nikt nie chce nawet ze mną rozmawiać. Czy jest jakaś szansa, aby pomimo trudności spowodowanych chorobą męża, mógł mi wystawić pełnomocnictwo?

Niestety, w Pani sytuacji jest już za późno na wystawienie takiego dokumentu. Dokument, który Pani potrzebuje, to tzw. „Durable Power of Attorney,” czyli pełnomocnictwo do wszystkich (lub ograniczonych) czynności prawnych. Jest to dokument upoważniający określoną osobę lub osoby (w tym wypadku Panią) do wykonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby udzielającej upoważnienia (w tym wypadku Pani męża). W dokumencie tym, osoba udzielająca pełnomocnictwa, czyli mocodawca, tzw. „Principal”, powierza innej osobie, czyli pełnomocnikowi, tzw. „Agent” lub „Attorney in Fact”, prawo do działania w swoim imieniu. Pełnomocnictwo może być do wszystkich lub do wybranych czynności prawnych. Pełnomocnictwo może być na przykład udzielone w celu umożliwienia innej osobie sprzedaży nieruchomości w imieniu mocodawcy, załatwiania spraw ubezpieczeniowych i Social Security, uzyskania dostępu do kont bankowych, podpisania umów, obsługi transakcji finansowych, reprezentacji w sprawach sądowych lub podpisywania dokumentów prawnych, w tym dokumentów testamentowych w imieniu mocodawcy. Osoba udzielająca pełnomocnictwa musi w pełni rozumieć treść tego dokumentu i jego konsekwencje prawne. Jest to bowiem bardzo poważny dokument uprawniający kogoś do działania w cudzym imieniu bez konieczności uzyskania zgody mocodawcy lub nawet bez jego wiedzy. Pełnomocnictwo powinno być zatem udzielane tylko osobom zaufanym (na przykład małżonkowie mogą sobie wzajemnie udzielić pełnomocnictwa na wypadek choroby lub niedyspozycji fizycznej lub psychicznej). Pełnomocnictwo może być udzielone na czas ograniczony lub nieograniczony (do śmierci mocodawcy). W tym drugim przypadku pełnomocnictwo „przeżywa” wszelkie choroby mocodawcy, w tym również utratę kompetencji i pozwala uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania kuratorskiego w sądzie, tzw. „guardianship”. W przypadku Pani męża, nie jest już możliwe udzielenie pełnomocnictwa, gdyż nie posiada on zdolności pełnego zrozumienia tego dokumentu ani zdolności komunikowania się z notariuszem. Dokument ten należało podpisać, gdy Pani mąż był jeszcze zdrowy i miał pełną jasność umysłu. Aby móc przeprowadzić sprzedaż domu oraz załatwiać inne sprawy w imieniu męża, będzie Pani musiała zatem wystąpić do sądu o ustanowienie siebie prawnym opiekunem męża, tzw. „guardian”. W celu uniknięcia tego rodzaju postępowania sądowego i związanych z tym kłopotów, zalecam wszystkim parom małżeńskim  pomyśleć o podpisaniu takich dokumentów zawczasu, kiedy oboje są jeszcze zdrowi i w pełni władz umysłowych. Do przygotowania takiego dokumentu zalecam zatrudnić doświadczonego adwokata. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam do wysłuchania moich podcastów w języku polskim dostępnych na mojej stronie www.PiaseckaLaw.com.

Chciałbym wystawić upoważnienie dla mojej córki, aby mogła mnie reprezentować we wszystkich urzędach, bankach oraz w szpitalu podczas mojego życia jak również uzyskać dostęp do mojego majątku po śmierci. Jaki dokument powinienem podpisać w tym celu i kto może go przygotować?

Aby osiągnąć te wszystkie cele będzie Pan potrzebował podpisać kilka dokumentów: pełnomocnictwo do wszystkich lub określonych czynności prawnych, pełnomocnictwo do spraw medycznych oraz testament lub trust. Aby córka mogła Pana reprezentować w urzędach i bankach, potrzebne będzie pełnomocnictwo, tzw. „Durable Power of Attorney”. Pełnomocnictwo to dokument prawny, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa, czyli mocodawca, tzw. „Principal”, powierza innej osobie, czyli pełnomocnikowi, tzw. „Agent” lub „Attorney in Fact”, prawo do działania w swoim imieniu. Pełnomocnictwo może być do wszystkich lub do wybranych czynności prawnych. To, jakie uprawnienia zostaną udzielone, zależy od treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być wykorzystane w celu umożliwienia innej osobie sprzedaży nieruchomości w imieniu mocodawcy, uzyskania dostępu do kont bankowych, podpisania umowy, obsługi transakcji finansowych lub podpisywania dokumentów prawnych w imieniu mocodawcy. Specjalne pełnomocnictwo do spraw medycznych może być również udzielone do podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. Jest to tzw. „Appointment of Healthcare Surrogate”, które powinno zawierać specjalne prowizje dotyczące udzielenia pełnomocnikowi dostępu do informacji medycznych pacjenta, które są chronione przez prawo jako poufne. Pełnomocnictwo to bardzo poważny dokument prawny, ponieważ upoważnia kogoś do działania w cudzym imieniu bez konieczności uzyskania zgody mocodawcy. Powinien zatem zostać sporządzony przez prawnika, aby uwzględnić szczególne okoliczności danej osoby. Gotowe formularze dostępne do samodzielnego wypełnienia mogą nie zapewnić pożądanej ochrony interesów mocodawcy. Natomiast, aby dać córce dostęp do Pana majątku po Pana śmierci, powinien Pan sporządzić testament lub trust. Trust umożliwi córce natychmiastowy dostęp do Pana majątku bez konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego i interwencji sądu. Testament wymaga zawsze złożenia go po śmierci w sądzie i ewentualnego przeprowadzenia postępowania spadkowego, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek spadkowy. W tych dokumentach może Pan wyznaczyć córkę zarówno w roli zarządcy spadku jak również w roli spadkobierczyni. Testament, a zwłaszcza trust to skomplikowane dokumenty prawne, które powinny być przygotowane przez prawnika. Osoby nie posiadające licencji do praktykowania prawa nie mogą legalnie sporządzać trustów. Wymienione powyżej dokumenty powinny być podpisane w obecności notariusza i dwóch świadków, którzy, aby kwalifikować się jako świadkowie muszą spełnić określone wymogi prawne. Aby dowiedzieć się kto może występować w roli świadka do określonych dokumentów i które dokumenty wymagają również potwierdzenia przez notariusza, zalecam konsultację z adwokatem. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam do wysłuchania moich podcastów w języku polskim dostępnych na mojej stronie www.PiaseckaLaw.com.

Niedawno dowiedziałam się, że jestem chora na raka i zostałam skierowana na operację. W szpitalu pytają mnie czy mam „Living Will” i „Appointment of Healthcare Surrogate”. Co to za dokumenty i dlaczego szpital mnie o nie pyta? Do czego służą te dokumenty i czy powinnam je mieć?  

„Living Will” i „Appointment of Healthcare Surrogate” to dokumenty medyczne, które mogą być bardzo przydatne dla każdej osoby na wypadek ciężkiej choroby lub niekompetencji mentalnej. Z mojego doświadczenia, szpitale zawsze pytają o te dokumenty pacjentów, którzy zgłaszają się na procedury medyczne, aby wiedzieć z kim mogą rozmawiać na temat zdrowia pacjenta i kto może podejmować decyzje medyczne w jego imieniu na wypadek, gdyby stan pacjenta nie pozwalał mu na samodzielne komunikowanie się z lekarzami. Lekarze chcą też wiedzieć jakie są życzenia pacjenta w kwestii sztucznego podtrzymywania przy życiu na wypadek ciężkiej choroby lub stanu wegetatywnego. Prawo federalne w Stanach Zjednoczonych ściśle reguluje ochronę poufnych informacji o stanie zdrowia pacjenta przed ujawnieniem bez zgody lub wiedzy pacjenta na podstawie ustawy z 1996 roku znanej jako „The Health Insurance Portability and Accountability Act” (w skrócie “HIPPA”). Ze względu na to prawo, lekarze nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat zdrowia pacjenta osobom nieupoważnionym. „Appointment of Healthcare Surrogate” to rodzaj pełnomocnictwa medycznego, które upoważnia osobę lub kilka osób do otrzymywania informacji o zdrowiu pacjenta i/lub podejmowania decyzji medycznych w imieniu pacjenta oraz zawiera specjalne referencje do ustawy HIPPA, zwalniając placówki medyczne z obowiązku zachowania tajemnicy medycznej w stosunku do pełnomocnika medycznego. Pełnomocnictwo medyczne umożliwia również wyznaczenie alternatywnego pełnomocnika medycznego na wypadek, gdyby osoba wyznaczona jako pierwszy wybór nie mogła sprawować tej funkcji. „Living Will” to zaawansowana dyrektywa medyczna, w której pacjent może zawczasu zadecydować o tym czy chce zostać odłączony od aparatur sztucznego podtrzymywania przy życiu na wypadek ciężkiej choroby lub stanu wegetatywnego. Należy pamiętać, że „Living Will” to nie to samo co „Last Will”, czyli ostatnia wola/testament na wypadek śmierci.  O ile „Living Will” ma zastosowanie tylko podczas życia, to „Last Will”, czyli testament ma zastosowanie dopiero po śmierci i dotyczy głównie podziału majątku zmarłego po śmierci, ale może również zawierać inne instrukcje pośmiertne, dotyczące na przykład pochówku i wskazania opiekunów prawnych dla małoletnich dzieci zmarłego. Ostatnią wolę, czyli testament należy przechowywać w bezpiecznym miejscu podczas życia, a ujawnia się go dopiero po śmierci. Natomiast pełnomocnictwo medyczne i „Living Will” należy skopiować i dostarczyć kopie do swojego lekarza pierwszego kontaktu i do placówki medycznej, w której pacjent będzie leczony. Dodatkowe kopie powinno się dostarczyć swoim pełnomocnikom medycznym lub powiadomić ich, gdzie mogą odnaleźć oryginały dokumentów w razie potrzeby. Wszystkie powyższe dokumenty można w każdej chwili zmienić lub odwołać. Ważne jest jednak, żeby pomyśleć o podpisaniu tych dokumentów zawczasu, gdy pacjent ma pełną świadomość i rozumie treść tych dokumentów. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie, zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.