Apostille, Notary, Polish, Polski, Notariusz, Pełnomocnictwo, Power of Attorney, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka

Usługi notarialne, Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Apostille Floryda, USA 727-538-4171

Agnieszka Piasecka jest adwokatem i notariuszem w stanie Floryda. Może pomóc Ci w przygotowaniu i notaryzacji dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: pełnomocnictw, aktów przenoszących własność nieruchomości, tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds osobiście lub online (przez Internet).

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu na większości dokumentów prawnych na Florydzie, w tym: aktów przenoszących własność nieruchomości tzw. Deeds, Quit Claim Deeds i Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds, twoja fizyczna obecność na Florydzie nie jest konieczna, ale musisz być obywatelem USA i potwierdzić, że chcesz, aby akt notarialny został wykonany przez notariusza na Florydzie i zgodnie z ogólnym prawem tego stanu.

Aby umówić się na spotkanie w celu przygotowania i notaryzacji dokumentów prawnych na Florydzie, w tym pełnomocnictwa lub deed, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Notaryzacja Online, online, Floryda, Florida, USA, US, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Pytania i odpowiedzi dotyczące notaryzacji przez internet:

Czy notaryzacja podpisu przez internet (tzw. RON) jest zgodna z prawem Florydy?

Tak, od 1 stycznia 2020, prawo Florydy zezwala na notaryzację podpisu przez internet przy spełnieniu pewnych warunków.

Czy każdy notariusz może notaryzować mój podpis przez internet?

Nie, tylko notariusz posiadający dodatkową licencję do notaryzowania przez internet (tzw. RON – Remote Online Notary), i który odbył odpowiednie szkolenie może notaryzować podpis przez internet. Każdy notariusz internetowy może dokonywać notaryzacji bezpośrednio osobiście ale nie każdy notariusz może dokonywać notaryzacji przez internet.

W jaki sposób notariusz internetowy RON potwierdza moją tożsamość?

Notariusz internetowy RON korzysta ze specjalnego programu internetowego, który potwierdza tożsamość danej osoby sprawdzając autentyczność przedstawionego dokumentu, porównując zdjęcie wykonane kamerą internetową ze zdjęciem na dokumencie tożsamości oraz zadając szereg osobistych pytań, na które osoba ta musi odpowiedzieć poprawnie. Ze względu na te wymogi potwierdzenia tożsamości, osoba pragnąca potwierdzić swój podpis przez internet, musi posiadać numer Social Security, gdyż bez niego nie jest możliwe internetowe potwierdzenie tożsamości.

Czy notariusz internetowy może potwierdzić podpis na podstawie znajomości osobistej danej osoby?

Tak. Jeżeli osoba ta znana jest notariuszowi osobiście, notariusz może potwierdzić tożsamość tej osoby bez sprawdzania dokumentu poprzez poświadczenie, że osoba ta jest mu znana osobiście.

Czy muszę znajdować się na terenie Florydy aby notariusz Florydy mógł notaryzować mój podpis przez internet?

Nie. Osoba, której podpis jest notaryzowany przez internet może znajdować się poza Florydą podczas połączenia internetowego z notariuszem.

Czy muszę być rezydentem Florydy, aby notariusz internetowy na Florydzie mógł notaryzować mój podpis online?

Nie. Osoba pragnąca skorzystać z usług notarialnych online na Florydzie nie musi być rezydentem Florydy, musi jednak potwierdzić chęć podlegania prawu Florydy w związku z notaryzacją dokumentu.

Jakie wymagania techniczne musi spełnić mój komputer do notaryzacji mojego podpisu przez internet?

Osoba, która pragnie notaryzować swój podpis za pośrednictwem połączenia internetowego, musi mieć komputer z dostępem do internetu, mikrofonu i kamery internetowej.

Apostille do Polski

Agnieszka Piasecka jest polskojęzycznym adwokatem na Florydzie. Mecenas Piasecka może Ci pomóc w uzyskaniu Apostille do Polski, między innymi do Pełnomocnictw do Polski, do Oświadczeń o Odrzuceniu Spadku do Polski oraz dla innych dokumentów, w notaryzacji internetowej przygotowanych przez nią dokumentów prawnych, a także w tłumaczeniu dokumentów prawnych dla imigracji i innych celów.

Aby uzyskać apostille do Polski, zadzwoń: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź PiaseckaLaw.com

Pełnomocnictwa, Quit Claim Deeds, Notaryzacja Online, online, Floryda, Florida, USA, US, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka

Po więcej informacji odwiedź: notariuszonline.com , notaryonlineus.com

Apostille, Usługa Apostille, Apostille do Polski, Apostille do Pełnomocnictwa, Apostille do Oświadczenia o Odrzuceniu Spadku do Polski, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka